Lehetséges megoldás vállalkozása pénzügyi helyzetének stabilizálására vissza nem térítendő támogatás igénylése.
És ezt hogyan teheti? Pályázzon!

KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

TÁJÉKOZTATÓ

Pályázati kód: GINOP-2.1.8-17

Támogatás összege és mértéke
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 30 millió forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

A Pályázat célja
A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A Pályázók köre
Mikro-, kis- és középvállalkozások

 • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Főbb kizáró okok

 • akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent - lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns.
 • akinek az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem az TEÁOR lista című mellékletben található TEÁOR számok alá tartozik,
 • amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is),
 • nem támogatható a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatható tevékenységek
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

 1. Eszközbeszerzés
  Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése VTSZ lista alapján
 2. Immateriális javak beszerzése
  Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver (TESZOR lista alapján), gyártási licenc vagy know-how

Kötelező vállalások

Saját tőke mértékének növelése.
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

Fenntartási kötelezettség
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év

Projekt időtartama

A megvalósításra legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 15. nap, de legkésőbb 2018. november 15. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Biztosítékok köre
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

Előleg igénylése
Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.

Saját forrás
A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.