Lehetséges megoldás vállalkozása pénzügyi helyzetének stabilizálására vissza nem térítendő támogatás igénylése.
És ezt hogyan teheti? Pályázzon!

Munkahelymegőrző bérköltség támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának

A pályázat benyújtására jogosult az a munkáltató aki munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

Nem jogosultak a pályázat benyújtására
 • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
 • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
 • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
 • egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
 • egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
 • önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

Rendelkezésre álló keret: 3.901.328.440 Ft

A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország

Támogatás odaítélésének főbb feltételei:
Támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki

 • működésével összefüggő okból a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát felmondással meg kívánja szüntetni, és
 • írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 • az érintett munkavállalókat a pályázat benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja,
 • vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását (a kettő együttesen: a foglalkoztatási kötelezettség időtartama)

Elszámolható költség:

A munkaadó által ténylegesen fizetendő munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének min. 25- max. 90%-a.
A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni.
A támogatás maximális mértéke 2018-ban 207.000,-Ft/fő/hó.
A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható.