Lehetséges megoldás vállalkozása pénzügyi helyzetének stabilizálására vissza nem térítendő támogatás igénylése.
És ezt hogyan teheti? Pályázzon!

Új Gyakornoki Program

TÁJÉKOZTATÓ

Pályázati kód: GINOP-5.2.4-19

Támogatás összege és mértéke
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 4.032.000 Ft, maximum 22.176.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Előleg mértéke az elnyert támogatás 25%-a.

Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható.

A gyakornokkal szembeni követelmények:

  • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált
  • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb
  • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik
  • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik
  • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést
  • a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen (a munkavégzés helye és a lakóhely vagy tartózkodási hely nem haladja meg a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzés helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az 5 órát).

A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló (6 hónap bértámogatás és 3 hónap továbbfoglalkoztatás) heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie. A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

1-2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja 2 év munkatapasztalattal) támogatható, 3-4 gyakornok esetében legfeljebb két, 5-6 gyakornok esetében legfeljebb három vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása (120.000 Ft/hó).

Csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására.

Amennyiben a kieső gyakornok pótlása nem lehetséges, a kieső gyakornokra eső, arányosított mértékű támogatásra csak abban az esetben lesz jogosult a kedvezményezett, ha a pótlására irányuló törekvést igazolja

Az elszámolható költségek köre:

A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás (6 hónap) és továbbfoglalkoztatás (3 hónap) teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér)

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetén a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra

A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek, a személyi jellegű költségek maximum 40%-os mértékének megfelelően:

  1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;
  2. Eszközbeszerzés költségei;
  3. Immateriális javak beszerzésének költsége;

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10:00 óra és 2021. április 30. 12:00 óra között lehetséges